| Register   
Saturday, December 09, 2023
 ΞŸΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ ΒιομηχανικΞΟ‚ Ιδιοκτησίας

Ξ£Ξ₯Ξ£Ξ€Ξ—ΞœΞ‘ Ξ Ξ‘Ξ‘ΞŸΞ§Ξ—Ξ£ Ξ”Ξ™Ξ‘Ξ”Ξ™ΞšΞ€Ξ₯Ξ‘ΞšΞ©Ξ Ξ₯ΠΗΑΕΣΙΩΝ ΞΞŸΞœΞ™ΞšΞ—Ξ£ Ξ Ξ›Ξ—Ξ‘ΞŸΞ¦ΞŸΞ‘Ξ—Ξ£Ξ—Ξ£ (LEGIS)

 

 

Ο Ο€Ξ±ΟΟŒΞ½ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ΄ΞΉΞΊΟ„Ο…Ξ±ΞΊΟŒΟ‚ Ο„ΟŒΟ€ΞΏΟ‚ του ΞŸΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟƒΞΌΞΏΟ ΒιομηχανικΞΟ‚ Ιδιοκτησίας (Ο.Ξ’.Ξ™.) συνιστά Ξ­Ξ½Ξ± Ο‡ΟŽΟΞΏ ΡξΡιδικΡυμένης Ξ±Ξ½Ξ±ΞΆΞτησης ΞΊΞ±ΞΉ Ο€Ξ»Ξ·ΟΞΏΟ†ΟŒΟΞ·ΟƒΞ·Ο‚ σΡ θέματα ΒιομηχανικΞΟ‚ Ιδιοκτησίας, παρέχοντας Ο€ΟΟŒΟƒΞ²Ξ±ΟƒΞ· σΡ τέσσΡρις κατηγορίΡς νομικών Ργγράφων (νομοθΡσία/νομολογία/γνωμοδοτΞσΡις/αρθρογραφία). Ο χρΞστης της βάσης μπορΡί Ξ½Ξ± ΡπιλέξΡι ανάμΡσα στην Ξ±Ξ½Ξ±ΞΆΞτηση Ργγράφων ΞΌΞ΅ βάση προΡπιλΡγμένα κριτΞρια ΞΊΞ±ΞΉ την ΡλΡύθΡρη Ξ±Ξ½Ξ±ΞΆΞτηση ΞΌΞ΅ λέξΡις-κλΡιδιά που απαρτί΢ουν το ΞΈΞ·ΟƒΞ±Ο…ΟΟŒ νομικών ΟŒΟΟ‰Ξ½ βιομηχανικΞΟ‚ ιδιοκτησίας (LEXICON).

 

Ξ— παρούσα βάση παρέχΡι στο χρΞστη τη Ξ΄Ο…Ξ½Ξ±Ο„ΟŒΟ„Ξ·Ο„Ξ± πλοΞγησης, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΆΞτησης ΞΊΞ±ΞΉ ανάγνωσης/ανάκτησης Ργγράφων. ΕνδΡικτικά, Ρίναι δυνατΠη δημιουργία λίστας Ργγράφων αποτΡλΡσμάτων Ξ±Ξ½Ξ±ΞΆΞτησης, Ξ· ΡξαγωγΠκαι αποθΞκΡυση των ΡπιλΡγμένων Ργγράφων στον Ο„ΞΏΟ€ΞΉΞΊΟŒ υπολογιστΠτου χρΞστη, Ξ· πΡραιτέρω ΡπΡξΡργασία Ξ ΞΌΞ· των Ρν Ξ»ΟŒΞ³Ο‰ Ργγράφων ΞΊΞ±ΞΈΟŽΟ‚ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΡκτύπωσΠτους.

 

Ξ£Ξ·ΞΌΞ΅ΞΉΟŽΞ½Ξ΅Ο„Ξ±ΞΉ ΟŒΟ„ΞΉ το σύστημα LEGIS διατίθΡται προς το Ο€Ξ±ΟΟŒΞ½ σΡ πιλοτικΠμορφΠκαι αποτΡλΡί ΞΌΞΉΞ± δυναμικΠβάση νομικών Ο€Ξ»Ξ·ΟΞΏΟ†ΞΏΟΞΉΟŽΞ½ Ξ· οποία Ξ΅Ξ½Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟŽΞ½Ξ΅Ο„Ξ±ΞΉ, Ρμπλουτί΢Ρται ΞΊΞ±ΞΉ ΡξΡλίσσΡται Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞΊΟŽΟ‚ προκΡιμένου Ξ½Ξ± αξιοποιΞσΡι στο έπακρον τις διΡυρυμένΡς Ξ΄Ο…Ξ½Ξ±Ο„ΟŒΟ„Ξ·Ο„Ξ΅Ο‚ Ξ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞΟ‚ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΆΞτησης που παρέχΡι. ΠιστΡύουμΡ ΟŒΟ„ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ τις παρατηρΞσΡις, υποδΡίξΡις Ξ Ξ΄ΞΉΞΏΟΞΈΟŽΟƒΞ΅ΞΉΟ‚ των Ο‡ΟΞ·ΟƒΟ„ΟŽΞ½ το Legis ΞΈΞ± Ρίναι σύντομα σΡ πλΞρη λΡιτουργία.

 


    


  Terms Of Use   Privacy Statement